W ramach wysyłania informacji handlowych będą wykorzystywane Państwa telekomunikacyjne urządzenia końcowe (np.  telefon/komputer) oraz automatyczne systemy wywołujące w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 roku (Dz.U.2021.576 t.j. z dnia 30 marca 2021 roku).

Cele i podstawy przetwarzania danych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych – przesyłania informacji handlowych pod wskazany adres e-mail w formie Newslettera (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni, w związku z udzieloną zgodą na przesyłanie informacji handlowych)

Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane:

  • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  • Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT (w tym firmy hostingowe i firmy zapewniające rozwiązania w zakresie e-mail marketingu) przetwarzający dane na zlecenie
    FLASH INVESTMENT GROUP
    .

Okres przechowywania: Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia  przez Państwa sprzeciwu
wobec ich przetwarzania bądź też wycofania zgody na otrzymywanie informacji handlowych.

Prawa z zakresu ochrony danych: Posiadają Państwo prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zapisania się na Newsletter.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: FLASH INVESTMENT GROUP nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Punkt kontaktowy: Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

FLASH INVESTMENT GROUP sp. z o.o, ul. Powązkowska 15, 01-797, Warszawa

adres e-mail: rodo@flashinvestment.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Adres e-mail: wojciech.byrski@flashinvestment.pl